Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Despre SMART

Prezentare

Proiectul SMART - "Servicii, Măsuri Active, Re/inserție, TransparențăPOSDRU 123/4.1/S/130453, în urma îmbunătățirilor de structură și proces propuse contribuie irect la realizarea obiectivului general POS DRU care constă în asigurarea de oportunități sporite pentru participarea pe piața muncii pentru circa 25.000 de persoane aflate în evidența instituțiilor SPO implicate în proiect, ca urmare a sporirii nivelului calitativ al serviciilor prestate de către angajații Serviciilor Publice de Ocupare.

Proiectul urmărește creșterea calității, eficienței și transparenței serviciilor de măsuri active de combatere a șomajului prin crearea unei platforme informatice integrate care să interconecteze aplicații ce privesc dezvoltarea bazelor de date, primirea, transmiterea și înregistrarea documentelor în format electronic și furnizarea online a măsurilor active de ocupare.

Serviciile care fac obiectul proiectului sunt:

 • Medierea muncii - asigură într-un mod optim conectarea dintre potențiali angajatori si persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă printr-un sistem de mediere on-line.
 • Informarea si consilierea profesională - constituie un ansamblu de servicii acordate, în mod gratuit, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
 • Formarea profesională continuă - asigură creșterea și diversificarea competențelor profesionale, prin inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea și specializarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă.
 • Servicii "self service" - în funcție de rolul pe care îl au, utilizatorii vor putea introducă informații în portal și ulterior să genereze și să descarce documente.

Obiective

Obiectivul general:

Elaborarea și implementarea strategiei de creștere a calității serviciilor pe piața muncii, destinate să sprijine şi să susțină procesul de modernizare a serviciului public de ocupare la standarde europene, prin adecvarea si inovarea procedurilor şi instrumentelor de lucru la nivelul a 3 regiuni de dezvoltare: Sud-Vest Oltenia, Vest și Nord-Vest – cu specificații comune.

Obiectivele specifice:

 1. Facilitarea accesului direct la Serviciul Public de Ocupare prin furnizarea de servicii publice online către persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, mediului de afaceri, administrația publică și  instituții publice relevante pe piața muncii din Regiunea Sud-Vest Oltenia, Regiunea Vest și Regiunea Nord-Vest.

 2. Elaborarea de analize, studii și prognoze privind piața muncii a 4 SPO-uri din trei regiuni de dezvoltare a României - Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, prin elaborarea unor mecanisme de analiza, studii și prognoze privind nivelul general al muncii, gradul de ocupare, tendințe de formare profesională și de migrația muncii.

 3. Dezvoltarea bazei de date în cele 4 SPO-uri din cele trei regiuni de dezvoltare a României - Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, prin înregistrarea și evidențierea electronică a serviciilor furnizate, a locurilor de munca vacante și angajatorilor activi.

 4. Dezvoltarea serviciilor de tip “self-service” din cele 4 SPO-uri din cele 3 regiuni de dezvoltare a României - Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, prin crearea unui sistem informatic, accesibil ți de pe dispozitive mobile, privind oferirea de servicii de ocupare on line, respectiv informare și consiliere și medierea muncii.

 5. Dezvoltarea de acțiuni pentru o mai bună vizibilitate a 4 SPO-uri din cele 3 regiuni de dezvoltare a României - Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, prin acțiuni de promovare și publicitate privind serviciile pe care le oferă clienților SPO.                

Rezultate

A.  Procedura de lucru și soluția informatică:

 1. Un ghid metodologic de lucru privind organizarea, stocarea și controlul documentelor realizat, tipărit și distribuit în 400 de exemplare.    
 2. Un sistem informatic proiectat, dezvoltat și implementat.
 3. ​ 4 sesiuni de instruire a beneficiarilor direcți din cele 4 județe susținute (Mehedinți, Timiș, Maramureș, București și Caraș-Severin).
 4. Introducerea a 124 000 de dosare în baza de date .

B.   Plan de publicitate, diseminare și vizibilitate:

 1. Două conferințe realizate (conferința de lansare și de închidere a proiectului).
 2. Un set de materiale de promovare (afișe, broșuri, bannere, roll-up-uri, comunicate de presă, evenimente etc).
 3. O campanie de promovare realizată.
 4. 9000 accesări ale serviciilor de informare și consiliere profesională online.
 5. 9000 accesări ale serviciilor de Mediere electronică a muncii online.
 6. 9000 accesări ale serviciilor de recrutare online a angajaților de către potențialii angajatori.
 7. 9000 accesări ale serviciilor online la propriul dosar și la alte documente relevante .